Bilservice Västerås

Behöver du bilservice i Västerås?

Besiktning
I Sverige besiktar man sin bil en gång om året om den är under 30 år gammal. Det gör man för att det inte ska ske några olyckor på grund av att det är fel på bilen. Det går alltså igenom alla delar på bilen som tillexempel bromsar, lampor jag det mesta helt enkelt. Det finns fyra olika utfall en besiktning kan ge. ”Utan anmärkning” betyder att bilen var fel fri. ”Anmärkning” betyder att det finns ett litet fel som behöver fixas utav bilägaren. ”Anmärkning med ombesiktning” betyder att bilen har ett fel som behövs fixas och sen får man komma på ombesiktning. ”Anmärkning med omedelbart körförbud” betyder att det är så mycket fel som är stora faror för föraren och trafiken att man inte får köra bilen. Bilen måste då bärgas till en verkstad.

Besiktning i andra länder
Det är inte bara Sverige som har besiktning som ett krav, det finns i många länder. Tillexempel i Norge sker första besiktningen först efter fyra år från det att bilen är ny. Det är alltså inte samma regler i alla länder men likände.